آریابدسازه – طراحی دکوراسیون داخلی

02188246730

02188246731

02188246732

02188246733

شمیم
بالا

دسته‌بندی نشده

منظور از سبک دکوراسیون سنتی شرق دور ، سرزمین‌ هایی هماننده کشور چین و کشور ژاپن هستند که این استیل ها را توانستند طراحی کنند. سبک دکوراسیون سنتی شرق دور به واسطه این سرزمنین‌ ها بسیار ساده و خالص طراحی

سبک دکوراسیون نئوکلاسیک تمام خصوصیت های پایه ی سبک دکوراسیون کلاسیک را به همراه دارد و تلفیقی از آن است ، ولی خیلی مطلوب تر از سبک دکوراسیون کلاسیک با حقایق خانه ها و آپارتمان های نوین سازگار است. نئوکلاسیک